Mobilní galerie

Objekt ve kterem se nachízíte, je přenosná galerie lehce rozložitelná
na malé kousky, která mi pomůže zviditelnit mé chlupatice na celém světě.

Dřevo, kov, polykarbonátové desky, 690 x 360 x 250 cm.
  Mobile Gallery

My gallery is mobile, it can be disassembler and rebuild again, giving me freedom to show my hairy wherever i want.


Wood, metal, polycarbon panels, 690 x 360 x 250 cm